Pavel Voráček

6.11.2014 - Koncertní sál Pražské konzervatoře, Praha 1, Dvořákovo nábřeží 2

 
6.11.2014 - Koncertní sál Pražské konzervatoře, Praha 1, Dvořákovo nábřeží 2

KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

6.11.2014 - Koncertní sál Pražské konzervatoře, Praha 1, Dvořákovo nábřeží 2

Premiéra: Jan Šikl - O vlastní identitu 
Miriam Němcová a Chuhei Iwasaki - dirigenti 
Pavel Voráček - klavír